Наукова та науково-технічна діяльність

ПЛАН
наукової та науково-технічної діяльності
Ічнянського національного природного парку на 2018 рік

Опрацювання даних по розподілу території парку за групами природних середовищ/ Лисенко Г.М., Завада М.М., Пасічник С.В./ Науковий відділ/ До 31березня;
Формування бази даних про кліматичні умови/ Лисенко О.В./ Протягом року;
Опрацювання даних про кліматичні умови/ Лисенко О.В./ До 31 березня;
Проведення гідрологічних досліджень у межах національного парку/Маломуж Р.М., Купка О.П/ Протягом року;
Узагальнення результатів гідрологічних досліджень/ Маломуж Р.М., Купка О.П.,Кирій О.М./ До 10 квітня;
Опрацювання флористичних даних зібраних під час польового сезону 2017 року/ Лисенко Г.М./ До 31 березня;
Проведення польових флористичних та геоботанічних досліджень на території парку та на прилеглій території/ Лисенко Г.М., працівники ПНДВ/ Протягом І – ІІІ кв;
Камеральна обробка флористичних та геоботанічних даних/ Лисенко Г.М./ Протягом року;
Ведення наукового гербарію/ Ільєнко О.О.,Лисенко Г.М./ Протягом року;
Тема досліджень: Моніторинг стану видового різноманіття флори дендропарку “Тростянець„/ Ільєнко О.О./ Протягом року;
Проведення ентомологічних досліджень на території парку та прилеглій території/ Наукові працівники науково-дослідних, освітніх установ із залученням працівників наукового відділу та ПНДВ/ Протягом року;
Обробка даних отриманих у результаті проведення ентомологічних досліджень у 2017 році/ Завада М.М./ До 31 березня;
Проведення зоологічних досліджень, в тому числі під час польових практик студентів та експедиційних виїздів/ Наукові працівники науково-дослідних, освітніх установ із
залученням працівників наукового відділу та ПНДВ/ Протягом року;
Проведення зимових маршрутних обліків звірів за слідами на снігу/ Працівники ПНДВ та наукового відділу/Січень-лютий;
Продовження досліджень за міграціями та сезонними переміщеннями птахів на території парку/ Наукові працівники науково-дослідних, освітніх установ із залученням працівників наукового відділу та ПНДВ/ Протягом року;
Продовження проведення моніторингових досліджень за станом фауни НПП/ Наукові працівники науково-дослідних, освітніх установ із залученням працівників наукового відділу та ПНДВ/ Потягом року;
Проведення польових досліджень рідкісних видів рослин та рідкісних рослинних угруповань/ Лисенко Г.М., працівники ПНДВ/ Протягом року;
Проведення польових досліджень рідкісних видів тварин/ Наукові працівники науково-дослідних, освітніх установ із залученням працівників наукового відділу та ПНДВ парку/ Протягом року;
Підготовка наукових звітів щодо результатів досліджень та наукових публікацій/ ІльєнкоО.О., Лисенко Г.М., Завада М.М., Пасічник С.В., Лисенко О.В/ Потягом року;
Формування дванадцятого тому Літопису природи/ Ільєнко О.О., Лисенко Г.М., Завада М.М., Пасічник С.В., Лисенко О.В., До 15 травня ;
Узагальнення отриманих даних та підготовка до виконання тринадцятого тому Літопису природи/ Лисенко О.В./ Листопад-грудень.