Наукова та науково-технічна діяльність

ПЛАН
наукової та науково-технічної діяльності
Ічнянського національного природного парку на 2021 рік
1. Опрацювання даних по розподілу території парку за групами природних середовищ /працівники науково дослідного відділу / до 31 березня
2. Формування бази даних про кліматичні умови. / працівники науково дослідного відділу / протягом року
3. Опрацювання даних про кліматичні умови / працівники науково дослідного відділу / до 31 березня
4. Проведення гідрологічних досліджень у межах парку / працівники науково дослідного відділу та ПНДВ / протягом року
5. Узагальнення результатів гідрологічних досліджень / працівники науково дослідного відділу та ПНДВ / до 10 квітня
6. Опрацювання флористичних даних зібраних під час польового сезону 2020 року / працівники науково дослідного відділу / до 31 березня
7. Проведення польових флористичних та геоботанічних досліджень на території парку та на прилеглій території / працівники науково дослідного відділу та ПНДВ / протягом ІІ-ІІІ кварталу.
8. Камеральна обробка флористичних та геоботанічних даних / працівники науково дослідного відділу/ протягом року
9. Ведення наукового гербарію / працівники науково дослідного відділу / протягом року
10. Проведення ентомологічних досліджень на території парку та прилеглій території / працівники науково дослідного відділу із залученням працівників науково-дослідних, освітніх установ / протягом року
11. Дослідження стану та динаміки гідро фауни водних об’єктів/ працівники науково дослідного відділу/ протягом року
12. Обробка даних отриманих у результаті ентомологічних досліджень у 2020 році / працівники науково дослідного відділу / до 31 березня
13. Проведення зоологічних досліджень, в тому числі під час польових практик студентів та експедиційних виїздів/ працівники науково дослідного відділу із залученням працівників науково-дослідних, освітніх установ/ протягом року
14.Проведення зимових маршрутних обліків звірів за слідами на снігу / працівники науково дослідного відділу, працівники ПНДВ / січень-лютий
15. Продовження досліджень видового складу орнітофауни та біоекологічних особливостей птахів НПП / працівники науково дослідного відділу та ПНДВ / протягом року
16. Продовження досліджень за міграціями та сезонними переміщеннями птахів на території парку / працівники науково дослідного відділу, працівники ПНДВ із залученням працівників науково-дослідних, освітніх установ / протягом року
17. Продовження проведення моніторингових досліджень за станом фауни НПП/ працівники науково дослідного відділу із залученням працівників науково-дослідних, освітніх установ / протягом року
18. Проведення польових досліджень видів рослин, занесених до Червоної книги України та рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України / працівники науково дослідного відділу та ПНДВ / квітень – вересень
19. Стан фауни представників ряду Chiroptera на території парку / працівники науково дослідного відділу / протягом року
20. Підготовка наукових звітів щодо результатів досліджень та наукових публікацій / працівники науково дослідного відділу / протягом року
21. Формування п’ятнадцятого тому Літопису природи / працівники науково дослідного відділу / до 15 травня
22. Узагальнення отриманих даних та підготовка до виконання шістнадцятого тому Літопису природи/ працівники науково дослідного відділу/ листопад-грудень