Діяльність парку

Управління парком здійснюється відповідно до чинного законодавства адміністрацією на чолі з директором. До складу адміністрації входять відповідні структурні підрозділи згідно з затвердженим штатним розписом.

Спеціалісти фінансово-економічного відділу проводять розрахунки для складання річних кошторисів доходів і видатків по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, розробляють виробничо-фінансові плани заходів збереження природно-заповідного фонду для кожного структурного підрозділу, спільно з основними відділами парку розробляють обґрунтування запланованих природоохоронних заходів з урахуванням усіх факторів, а також узагальнюють їх виконання.

З метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів на території парку працівники науково-дослідного відділу проводять науково-дослідну роботу.

Основними завданнями відділу державної охорони природно-заповідного фонду є забезпечення дотримання режиму території парку, попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на його території.

Діє два природоохоронні науково-дослідні відділення: Будянсько-Сезьківське та Хаєнківсько-Заудайське. Працівники відділень слідкують за використанням, відтворенням природних екосистем на території свого відділення, здійснюють охорону, стежать за санітарним станом природних екосистем, захищають їх від шкідників та хвороб, ведуть боротьбу з браконьєрством, проводять роз’яснювальну роботу серед населення.

Працівники господарсько-технічного відділу організовують господарську діяльність парку, виконують роботи, пов’язані з належним станом утримання приміщень, своєчасним його ремонтом, контролюють заготівлю кормів для диких тварин, птахів, облаштовують місця відпочинку і підтримують їх в належному стані.

Працівники відділу еколого-освітньої роботи та рекреації проводять пропагандистську роботу серед населення, відвідувачів установи природно-заповідного фонду, готують та читають тематичні лекції, проводять бесіди, екскурсії, висвітлюють у засобах масової інформації питання про природоохоронну діяльність установи, беруть участь у проведенні різноманітних екологічних акцій, розробляють туристичні маршрути та проводять свята, створюють сприятливі умови для відвідувачів парку. Вони зустрічаються із старожилами сіл, що розташовані на території парку, та вивчають історико-краєзнавчий матеріал. Працівники відділу випускають щоквартальний інформаційний вісник «Природа Ічнянщини», в якому висвітлюють діяльність парку, цікаві описи природи, інформацію про заповідні скарби України.