Порядок супроводу

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час перебування в приміщеннях Ічнянського національного природного парку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян при відвідуванні Ічнянського національного природного парку (далі – Порядок) містить умови забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних громадян у приміщення Ічнянського національного природного парку (далі – Парк), визначає порядок супроводження маломобільних груп населення в приміщенні Парку.
1.2. Цим Порядком визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час перебування в приміщеннях Парку.
1.3. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті та розміщується на інформаційному стенді Парку.
1.4. Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Маломобільні групи населення – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).
1.5. Порядок розроблено відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Указів Президента України «Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України» та «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року в частині доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСЮ В ПРИМІЩЕННЯХ ПАРКУ
2.1. Вхід до адміністративного приміщення Парку здійснюється через прохідну Парку (Чернігівська область, м.Ічня, вул. Лісова, 43.). Особи Парку, що здійснюють цілодобове чергування при зверненні особи (осіб), що потребують допомоги, невідкладно повідомляє про це відповідальну особу.
2.2. При необхідності маломобільні громадяни та особи з інвалідністю можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення Парку із зазначенням дати і часу прибуття, або направивши на електронну пошту відповідний запит.
2.3. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняється, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, необхідність супроводу.
2.4. Відповідальна особа в разі необхідності зустрічає та організовує супровід маломобільного громадянина або особи з інвалідністю, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію їх з приміщень Парку.
2.5. У разі необхідності подання маломобільним громадянином або особою з інвалідністю заяв або інших документів до структурних підрозділів Парку, відповідальна особа (за необхідності) супроводжує до відповідного підрозділу і знайомить з працівниками Парку.
2.6. При відвідуванні приміщень Парку в разі необхідності відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього розпорядку та години прийому структурних підрозділів і розповідає про особливості будівель Парку: кількість поверхів; поручнів; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху і т.д.; структуру Парку, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.
2.7. Після закінчення відвідування приміщень Парку, або прийому відповідальна особа супроводжує маломобільних громадян і осіб з інвалідністю до виходу з приміщень Парку.
2.8. Відповідальна особа Парку за погодженням з маломобільними громадянами та особами з інвалідністю вправі надати інші види допомоги по супроводу не передбачені цим Порядком.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Цей Порядок вступає в дію з дати видання наказу Парку, яким його затверджують.