Екологічна політика

Екологічна політика
Ічнянського національного природного парку
у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2006

Екологічні цілі та планування дій для їх досягнення у 2017 році.

1. Роботи щодо організації території.
1.1. Підготувати та подати до Мінприроди України бюджетний запит «Розробка Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виготовлення Державних актів на право постійного користування земельними ділянками та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок із закріпленням їх відповідними знаками Ічнянського національного природного парку по Хаєнківській сільській раді Ічнянського району Чернігівської області».
Результат – оформлення права постійного користування на земельні ділянки.
1.2. Підготувати наукове обґрунтування для розширення території Ічнянського НПП по Ічнянському району Чернігівської області на загальну площу 4398,4 га.
Результат – збільшення території Ічнянського НПП.
2. Науково-дослідні роботи. Організація моніторингу.
1.1. Проведення польових флористичних та геоботанічних досліджень на території парку.
Результат – вивчення та збереження рослинного світу.
1.2. Проведення моніторингових досліджень за станом фауни.
Результат – збереження тваринного світу.
1.3. Ведення та видання ХІ тому Літопису природи.
Результат – узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом природного середовища.

3. Еколого-освітні заходи.
3.1. Організувати та провести 54 еколого-освітні заходи: природоохоронні акції, виставки, екологічні ігри, заняття гуртка, пізнавально-творчі години, лекції, бесіди, екскурсії спільно з навчальними закладами району, місцевими жителями та відвідувачами парку.
Результат – екологічна освіта і виховання.
3.2.Підготувати матеріали для випуску друкованої продукції про Ічнянський НПП.
Результат – реклама установи, екоосвіта відвідувачів.
3.3. Забезпечити випуск щоквартального інформаційного вісника «Природа Ічнянщини».
Результат – екологічна освіта відвідувачів та місцевого населення.
3.4. Підготовка та подання інформаційних матеріалів до ЗМІ.
Результат – інформування про діяльність установи.
3.5. Співпраця з громадськістю та місцевими органами влади.
Результат – залучення громадськості та органів влади до вирішення екологічних проблем та участі у природоохоронних заходах.

4. Заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів.
4.1. Проведення санітарно-оздоровчих заходів (вибіркові санітарні рубки) на лісових ділянках загальною площею 86,9 га.
Результат – збереження лісових ресурсів.
4.2. Створити лісові насадження сосни звичайної та провести догляд за насадженнями на загальній площі 5,0 га.
Результат – відтворення лісових ресурсів.
4.3. Провести викошування травостою на загальній площі 2,0 га.
Результат – благоустрій місць відпочинку, проведення біотехнічних заходів.

5. Заходи щодо збереження та відтворення фауни.
5.1. З метою підгодівлі диких тварин у зимовий період провести ремонт 6 годівниць, улаштувати 32 солонці, заготовити 0,3 тонни сіна та 0,5 тис. шт. кормових віників.
Результат – збереження фауни.

6. Протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території.
6.1 Провести лісопатологічні обстеження на загальній площі 160,0 га.
Результат – збереження лісових насаджень.
6.2. Виготовити та встановити 7 інформаційних та охоронних знаків.
Результат – забезпечення охорони території.
6.3. Провести улаштування 20 км мінералізованих смуг.
Результат – збереження природних комплексів від пожеж.
6.4. Провести 12 семінарів, навчань працівників служби державної охорони парку.
Результат – компетентність персоналу.
6.5. Провести 130 рейдів-перевірок по збереженню та охороні території парку, в тому числі 25 з іншими контролюючими органами.
Результат – забезпечення охорони території.

7. Рекреаційні заходи.
7.1. Утримання 25 рекреаційних зон для короткострокового відпочинку.
7.2. Утримання 1 модульної споруди для довгострокового відпочинку.
7.3. Проведення екскурсій та організованого відпочинку.
Результат – надання рекреаційних послуг відпочиваючим.

8. Загальногосподарські заходи.
8.1. З метою економії енергоресурсів провести заходи щодо зменшення обсягів їх використання.
Результат – економія ресурсів.
8.2. Передбачити збільшення витрат на охорону праці.
Результат – створення належних умов для роботи персоналу.
8.3. Провести навчання кадрів на тему: «Система екологічного управління відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2006».
Результат – підвищення рівня компетентності персоналу в системі екологічного управління (СЕУ).
8.4. Підготувати та подати до Мінприроди України бюджетні запити на фінансування природоохоронних заходів, а саме:
1. Капітальний ремонт еколого-освітнього центру Ічнянського національного природного парку, вул. Лісова, 45, м. Ічня, Чернігівська область.
Результат – створення умов для екологічної освіти, виховання та відпочинку відвідувачів.
2. Капітальний ремонт адміністративного, службових та господарських приміщень Ічнянського НПП, вул. Лісова, 43, м. Ічня, Чернігівська область.
Результат – забезпечення належних умов для роботи персоналу.
3. Створення комплексу екологічного моніторингу та прогнозування стану об’єктів природно-заповідного фонду України на території Ічнянського НПП з придбанням спеціального обладнання.
Результат – збереження природних комплексів Ічнянського НПП.
4. Придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для Ічнянського НПП.
Результат – забезпечення належних умов охорони території Ічнянського НПП.
5. Організація і здійснення заходів з екологічної освіти щодо застосування нових вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 для побудови ефективної системи екологічного управління Ічнянським НПП.
Результат – підвищення рівня компетентності персоналу, поліпшення екологічного управління.