ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Вище керівництво установи підтримує систему екологічного управління і зобов’язується постійно поліпшувати її відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015.
Основними зобов’язаннями вищого керівництва природоохоронної установи в досягненні мети та підвищення екологічної дієвості є:
- збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних лісостепових природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення;
- дотримання вимог природоохоронного законодавства, нормативних та інших документів з охорони навколишнього середовища, застосовуваних до екологічних аспектів діяльності установи;
- збільшення площі заліснення території Парку шляхом відновлення лісів та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення лісових насаджень на землях несільськогосподарського призначення і землях, відведених для заліснення, а також на малопродуктивних та деградованих землях, відновлення полезахисних лісових смуг;
- створення умов для організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням встановленого режиму охорони з метою зниження негативного впливу на природні комплекси та об’єкти;
- визначення об’єктів, на яких існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій у зв’язку з незадовільним техногенним та екологічним станом, та поділ їх на категорії небезпеки;
- облаштування місць тимчасового зберігання відходів відповідно санітарним та екологічним стандартам;
- підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Парку;
- удосконалення розподілу відповідальності і повноважень між виконавчими структурними підрозділами та провідними фахівцями Парку;
- забезпечення фінансової стабільності та незалежності Парку;
- економія енергоресурсів та зменшення витрат на їх використання.