Екологічна політика

Екологічна політика
Ічнянського національного природного парку
у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015

Екологічні цілі та планування дій для їх досягнення у 2018 році.

1. Роботи щодо організації території.
1.1. Підготувати та подати до Мінприроди України бюджетний запит «Розроблення проекту організації території Ічнянського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів».
Результат – планування перспективного розвитку та діяльності установи на наступні 10 років.
1.2. Підготувати наукове обґрунтування для розширення території Ічнянського НПП по Ічнянському району Чернігівської області на загальну площу 4398,4 га.
Результат – розширення території Ічнянського НПП.
2. Науково-дослідні роботи. Організація моніторингу.
1.1. Проведення польових флористичних та геоботанічних досліджень на території парку.
Результат – вивчення та збереження рослинного світу.
1.2. Проведення моніторингових досліджень за станом фауни.
Результат – збереження тваринного світу.
1.3. Видання ХІІ тому Літопису природи.
Результат – узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом природного середовища.

3. Еколого-освітні заходи.
3.1. Організувати та провести 55 еколого-освітніх заходів: природоохоронні акції, виставки, екологічні ігри, заняття гуртка, пізнавально-творчі години, лекції, бесіди, екскурсії спільно з навчальними закладами району, місцевими жителями та відвідувачами парку.
Результат – екологічна освіта і виховання населення.
3.2.Підготувати матеріали для випуску друкованої продукції про Ічнянський НПП. Забезпечити випуск щоквартального інформаційного вісника «Природа Ічнянщини».
Результат – реклама установи, екологічна освіта населення та відвідувачів.
3.3. Підготування та подання інформаційних матеріалів та статей до ЗМІ.
Результат – інформування про діяльність установи.
3.4. Співпраця з громадськістю та місцевими органами влади.
Результат – залучення громадськості та органів влади до вирішення екологічних проблем та участі у природоохоронних заходах.

4. Заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів.
4.1. Проведення санітарно-оздоровчих заходів (вибіркові санітарні рубки) на лісових ділянках загальною площею 153,9 га.
Результат – збереження лісових ресурсів.
4.2. Створення лісових насаджень сосни звичайної та провести догляд за насадженнями на загальній площі 1.6 га.
Результат – відтворення лісових ресурсів.
4.3. Викошування травостою на загальній площі 1,8 га.
Результат – благоустрій місць відпочинку, проведення біотехнічних заходів.
4.4. Відтворення в природному середовищі червонокнижних та рідкісних видів рослин.
Результат – збереження червонокнижних та рідкісних видів рослин.
5. Заходи щодо збереження та відтворення фауни.
5.1. З метою підгодівлі диких тварин у зимовий період провести ремонт 10 годівниць, улаштувати 32 солонці, заготовити 0,3 тонни сіна та 0,5 тис. шт. кормових віників.
Результат – збереження фауни.

6. Протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території.
6.1. Виготовлення та встановлення 8 інформаційних та охоронних знаків.
Результат – забезпечення охорони території.
6.2. Улаштування та догляд 10 км мінералізованих смуг.
Результат – збереження природних комплексів від пожеж.
6.3. Провести 12 семінарів-навчань працівників служби державної охорони парку.
Результат – компетентність персоналу.
6.4. Провести 140 рейдів-перевірок по збереженню та охороні території парку, в тому числі 23 з іншими контролюючими та правоохоронними органами.
Результат – забезпечення охорони території.
6.5. Проведення лісопатологічного обстеження лісових насаджень на загальній площі 160 га.
Результат – збереження лісових насаджень.

7. Рекреаційні заходи.
7.1. Утримання 25 рекреаційних зон для короткострокового відпочинку.
7.2. Утримання 1 модульної споруди для довгострокового відпочинку.
7.3. Облаштування кімнати готельного типу на три ліжкомісця для надання послуг з довгострокового відпочинку.
7.4. Проведення екскурсій та організованого відпочинку.
7.5. Утримання діючих екологічних стежок та туристичних маршрутів.
Результат – надання рекреаційних послуг відпочиваючим.

8. Загальногосподарські заходи.
8.1. З метою економії енергоресурсів провести заходи щодо зменшення обсягів їх використання.
Результат – економія та збереження природних ресурсів.
8.2. Заготовити пиломатеріал для власних потреб установи.
Результат – виконання ремонтних робіт в рекреаційних зонах установи.
8.3. Передбачити збільшення витрат на охорону праці.
Результат – створення належних умов для роботи персоналу.
8.4. Підготувати та подати до Мінприроди України бюджетні запити на фінансування природоохоронних заходів, а саме:
1. Капітальний ремонт еколого-освітнього центру Ічнянського національного природного парку, вул. Лісова, 45, м. Ічня, Чернігівська область.
Результат – створення умов для екологічної освіти, виховання та відпочинку відвідувачів.
2. Капітальний ремонт адміністративного, службових та господарських приміщень Ічнянського НПП, вул. Лісова, 43, м. Ічня, Чернігівська область.
Результат – забезпечення належних умов для роботи персоналу.
3. Придбання спеціального обладнання для створення комплексу екологічного моніторингу та прогнозованого стану об’єктів природно-заповідного фонду України на території Ічнянського національного природного парку.
Результат – збереження та охорона природних комплексів.
4. Придбання спеціалізованого транспортного засобу для Ічнянського національного природного парку.
Результат – забезпечення належних умов охорони території Ічнянського НПП.
5. Розроблення проекту організації території Ічнянського національного природного парку, охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів.
Результат – планування перспективного розвитку та діяльності установи на наступні 10 років.

6. Облаштування екологічної стежки « Урочище Кути» та видання друкованої продукції.
Результат – створення умов для еколого-освітньої та рекреаційної діяльності.